Fiskere

Bor du på Langnes Camping er du midt i lakse-eldoradoet, her kan du nesten fiske laks fra campingvognen eller hyttedøra.

Campingen ligger ved lakseelva Sanddøla, kun 2km fra campingen finner du «elvenes dronning» Namsen, som er en av de beste lakseelvene i landet. Du har også gode muligheter for å sløye og fryse ned fangsten på campingen.

Fra 8. juni til 31. august kan du kjøpe fiskekort på campingen for en liten strekning nedenfor campingplassen. For større fiskemuligheter, både i Namsen og Sanddøla, besøk gjerne hjemmesiden til Duun Gård, de kan være behjelpelig med fiske i nærheten.»

Laksefiske
Laks på 20.5 kilo tatt nedenfor Langnes 30. august i 1987.

Andre flotte områder for fiske

Namsenvassdraget Elveierlag er en sammenslutning av fiskerettshaverne i den delen av vassdraget som fører anadrom laksefisk.

Kjøp fiskekort

PS: Gjør deg kjent med hvor de forskjellige valdene er i forhold til campingen, noen fiskevald ligger et lite stykke unna campingplassen.